ما 2 سال برنامه JD ما برای وکلا در خارج آموزش دیده برای متقاضیان بین المللی مجرب علاقه مند در به دست آوردن آمریکا مدرک دکترای حقوق و داشتن توانایی را به آزمون نیویورک نوار دولت طراحی شده است.

دانش آموزان در برنامه 2 سال با ایستاده پیشرفته پذیرفته، دریافت تا یک سال اعتبار انتخابی در حال حاضر برای کسب مدرک قانون خارجی است. دانش آموزان این فرصت را به شرکت در داشته باشد:

 • 5 نشریات دانشجویی
 • 10 کلینیک و PRACTICUMS بالینی
 • EXTERNSHIPS تابستان
 • دادگاه تمرینی دانشجویان حقوق
 • فرصت های مطالعاتی
 • تشکل های دانشجویی

فرآیند برنامه

استفاده به برنامه JD 2 سال برای وکلا در خارج آموزش دیده به استفاده از به برنامه JD سنتی ما را به عنوان یک دانشجوی بین المللی، به جز که پذیرش دانشکده حقوق تست (آخر) مورد نیاز نمی باشد.

هیچ برنامه در نظر گرفته خواهد کامل برای ارائه به کمیته پذیرش تا مواد زیر دریافت شده است و پردازش:

 • تکمیل نرم افزار
 • وضعیت شخصی
 • مورد نیاز: دو توصیه نامه
 • ثبت نام با قانون مدرسه داده مجمع خدمات (LSDAS)
 • ارسال TOEFL یا IELTS نمره از طریق خدمات مونتاژ سند LSAC است
 • لازم نیست که شما را از آخر به اعمال است.

نامزدها برای برنامه 2 سال مورد نیاز خواهد بود برای مصاحبه با رئیس پذیرش دانشجو. این به ما فرصتی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تمایل نامزد به دنبال درجه را، خواهد شد و نامزد فرصت برای یادگیری بیشتر در مورد برنامه است.

متقاضیان باید آنلاین از طریق LSAC ثبت نام و 2 سال برنامه JD برای وکلا در خارج آموزش دیده در نرم افزار انتخاب کنید.

هیچ هزینه ای برای اعمال می شود. نرم افزار خواهد شد به طور مداوم مورد قبول

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 15 برنامه دیگر ارائه شده توسط Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019