‏ حقوق شناسی از درجه حقوق شناسی در بریتانیا

‏ حقوق شناسی درباره مرور کنید درجه های JD در بریتانیا 2018/2019‏

حقوق شناسی

حقوق شناسی و یا درجه دکترا در علم حقوق درجه ای در حقوق است که با اتمام یک برنامه تحصیلی دو تا چهارساله اعطا می شود. دارندگان مدرک JD می توانند پس از گذراندن آزمون های کانون وکلا در یک ایالت معین به حرفه حقوق اشتغال ورزند.

آموزش و پرورش در انگلستان یک ماده محول با هر یک از کشورهای انگلستان داشتن سیستم های جداگانه تحت دولت متفاوت است: دولت بریتانیا مسئول انگلستان است، و دولت اسکاتلند، دولت ویلز و ایرلند شمالی اجرایی مسئول اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی بود.

‏ برترین های برنامه های حقوق شناسی در بریتانیا 2018/2019‏ - حقوق شناسی

اطلاعات بیشتر