دوره حقوق شناسی خود را مشخص کنید

یا

مکان های تحصیلی

در پایگاه داده های ما، بیش از هزار دانشگاه در سراسر جهان وجود دارد.

مرور مکان های تحصیلی

مدرک دکتر برنامه

دکتر برنامه های مدرک برنامه های مدرک دکتر برای دانش آموزان حاضر به یک حرفه ای به عنوان وکلا، ضمیمه، وکلا، مشاور، و یا هر حرفه حقوقی طراحی شده است. برنامه های دکتر مدرک متعدد و موجود در تقریبا همه کشورها است. شما می توانید یک مدرک دکتر در دانشکده های حقوق متعدد و دانشگاه مطالعه، و شما می توانید آن را با درجه دیگر مانند MBA یا دکترا انواع برنامه های مختلف مدرک دکتر می تواند قریب به اتفاق ترکیب - دون 'تی اجازه آن را به شما را متوقف کند! شروع جستجوی خود را با نگاه کردن به محبوب ترین برنامه های مدرک دکتر ذکر شده در زیر.

برنامه هایی که به تازگی اضافه شده