Storyutbildningen

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

داستان آکادمی

داستان ارائه شده آموزش هایی برای کسانی است که خواهان کار حرفه ای به عنوان فیلمنامه نویس در صنعت فیلم های بین المللی هستند. ما جاه طلبی برای تحصیل در رشته ی فیلمنامه در اروپا هستیم. داستان شبکه ای از فیلمنامه نویس های حرفه ای، مدیران، شرکت های تولیدی و سازمان هایی است که در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کنند. شرکت کنندگان در داستان توسط برخی از معروف ترین تحلیلگران داستان در جهان سخنرانی می کنند، داستان بر پایه جزیره کوچک سوئدی Gotland، واقع در وسط دریای بالتیک است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Online Courses »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: