Keystone logo

1 دوره آموزشی برنامه ها که در آمادگی LSAT (آزمون ورود به آکادمی حقوق) 2024

فیلترها

فیلترها

  • دوره آموزشی
  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات عمومی حقوق
  • آمادگی LSAT (آزمون ورود به آکادمی حقوق)
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

Popular study format

Popular locations

دوره آموزشی برنامه ها که در آمادگی LSAT (آزمون ورود به آکادمی حقوق)

دوره های حقوق موضوعات همگانی مانند حقوق تجارت، نظریه نظارتی و مالکیت معنوی را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد، که در اینجا تنها چند نمونه ذکر گردیده است. بسیاری ازاین تخصص ها مستلزم مطالعه دروسی است که به بررسی رویه ها ومشکلات قانونی می پردازند که برخی صنایع خاص با آنها درگیرند.