دکترای علوم حقوقی نظری - حقوق و نظریه حقوقی در زمینه اروپایی

عمومی

درباره این دانشگاه

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University.

The Law Faculty of Charles University was formed in 1348 as one of four faculties of the newly established Charles University. اطلاعات محدود
پراگ
مشاهده پروفایل مدرسه
Complete this form and the school’s admissions team will reply to you.