دکترا در عدالت کیفری با تمرکز در هوش و امنیت

عمومی

درباره این دانشگاه

The University of North Georgia (UNG) is part of Georgia's University System and is designated as a State Leadership Institution and The Military College of Georgia. The University of North Georgia is ... اطلاعات بیشتر

The University of North Georgia (UNG) is part of Georgia's University System and is designated as a State Leadership Institution and The Military College of Georgia. The University of North Georgia is one of the state's largest public universities. The university offers more than 100 programs ranging from certificate and associate degrees to professional doctoral programs. اطلاعات محدود