عمومی LL.M. (مطالعات فردی)

عمومی

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

Diverse, Engaged, Inspiring - this is Southwestern Law School—a history of public service, innovative teachers, brilliant scholars, and trailblazing alumni. Prepare to succeed through our innovative c ... اطلاعات بیشتر

Diverse, Engaged, Inspiring - this is Southwestern Law School—a history of public service, innovative teachers, brilliant scholars, and trailblazing alumni. Prepare to succeed through our innovative curriculum and experiential learning opportunities. The vibrant mid-city campus provides the ideal setting for the study of law, fostering an emphasis on community, diversity, and public service. اطلاعات محدود