Keystone logo

1 حقوق برنامه ها که در فناوری دارویی 2023

بررسی اجمالی

مدرک در فن آوری داروسازی طراحی شده است تا دانش آموزان را با دانش لازم برای توسعه داروها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته پردازش دارو طراحی کند. این دوره مطالعه ممکن است به دانش آموزان کمک کند تا مهارت های حرفه ای ای را که نیاز به انجام هر گونه نقش در صنایع دارویی و بیولوژیک دارند، به وجود آورد.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • فناوری دارویی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط