Keystone logo

4 حقوق برنامه ها که در قانون اساسی 2023

بررسی اجمالی

دانش آموزان تمرکز در این زمینه از قانون، از جمله اصلاح قانون اساسی و تغییرات پیشنهادی، می تواند در جنبه های مختلف قانون، از جمله کار در بخش های دولتی و خصوصی کار می کنند. این دانش آموزان می توانند در گروه لابی و همچنین کار می کنند.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوق اداری
  • قانون اساسی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه