Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 25 حقوق برنامه ها که در قوانین محیط زیست 2023

25 حقوق برنامه ها که در قوانین محیط زیست 2023

بررسی اجمالی

البته در قانون محیط زیست وکیل و حرفه ای حقوقی آماده برای ترویج نتایج قانونی سازگار با محیط زیست پایدار در موارد برخورد با کنترل آلودگی و بازسازی، استفاده از زمین و زیرساخت ها، حفاظت از منابع و مدیریت، و بیشتر.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات حقوق بین الملل
  • قوانین محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (25)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه