Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 9 حقوق برنامه ها که در قوه قضائیه 2024

9 حقوق برنامه ها که در قوه قضائیه 2024

بررسی اجمالی

تحصیل در قوه قضاییه چیست؟
قوه قضائیه سیستمی از دادگاه هاست که قوانین را در ایالات متحده و سایر کشورهای کامن لا تفسیر و اعمال می کند. در ایالات متحده، قوه قضاییه شامل دادگاه های محاکمه، دادگاه های استیناف و دادگاه عالی است. قوه قضائیه در کنار قوه مجریه و مقننه یکی از سه قوه حکومت است.

چرا مطالعه در مورد قوه قضائیه مهم است؟
در کشورهایی که قانون کامن لا اجرا می شود، قوه قضاییه مهم است زیرا دادگاه ها قوانین حاکم بر یک کشور را تفسیر و اعمال می کنند. در کشورهای کامن لا، برای دانشجویان حقوق برای تبدیل شدن به وکلای کارآمد، درک قوه قضاییه ضروری است. دوره های آموزشی در قوه قضاییه برای همه دانشجویان حقوق لازم است و پایه و اساس دانش در مورد سیستم قضایی را فراهم می کند. برخی از دانشکده های حقوق دوره های تخصصی را در بخش های خاصی از قوه قضاییه مانند شعبه قضایی دادگاه های فدرال و سیستم قضایی ایالتی ارائه می دهند. این دوره ها اطلاعات عمیقی در مورد ساختار و عملکرد قوه قضاییه ارائه می دهند.

در طول دوره قضایی چه چیزهایی را مطالعه خواهم کرد؟
یک دوره قضایی یک نمای کلی از سیستم قضایی در یک کشور خاص ارائه می دهد. در ایالات متحده این امر شامل ساختار و عملکرد دادگاه های فدرال و ایالتی نیز می شود. با انواع مختلف دادگاه ها، صلاحیت هر دادگاه و نقش قوه قضاییه در حکومت یک کشور آشنا خواهید شد. علاوه بر این، شما حقوق قضایی و تحلیل حقوقی را مطالعه خواهید کرد. دوره های تخصصی قضایی ارائه شده توسط دانشکده های حقوق نیز اطلاعات عمیقی در مورد جنبه های خاص سیستم قضایی ارائه می دهد.

فرصت های شغلی در قوه قضاییه چیست؟
فرصت های شغلی زیادی در قوه قضاییه وجود دارد. بسیاری از مشاغل در داخل قوه قضاییه پست های خدمات ملکی هستند. مطالعات قضایی برای دانشجویانی که امیدوارند به عنوان قاضی، مقامات دادگاه و قانونگذار دنبال شوند، ضروری است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مطالعات حقوقی
  • مطالعات عمومی حقوق
  • قوه قضائیه
رشته های تحصیلی
  • مطالعات حقوقی (9)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه