مدرک LLM در حقوق شرکتی و تجاری

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Making the decision about where you pursue a legal education will impact the rest of your life. At McKinney Law we think you will find the best possible mix of theoretical grounding and practical tra ... اطلاعات بیشتر

Making the decision about where you pursue a legal education will impact the rest of your life. At McKinney Law we think you will find the best possible mix of theoretical grounding and practical training, hard work and fun, in a challenging yet supportive environment. اطلاعات محدود
ایندیاناپولیس
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.