کارشناسی ارشد حقوق (LL.M.) در جنایت و عدالت فراملی

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

بورسیه تحصیلی و تأمین بودجه

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) was established in 1968 pursuant to Economic and Social Council Resolution 1086 B (XXXIX) of 1965, which urged an expansi ... اطلاعات بیشتر

The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) was established in 1968 pursuant to Economic and Social Council Resolution 1086 B (XXXIX) of 1965, which urged an expansion of the United Nations activities in crime prevention and criminal justice. The Institute is an autonomous institution and is governed by its Board of Trustees. اطلاعات محدود
تورین
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.