دانش آموزان ما از کلینیک حقوقی بهره مند می شوند که فرصت های منحصر به فردی برای کار با پروژه ها و همچنین تمرینکنندگان فراهم می کند.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
922 EUR