سخنرانی دوره عمومی ساخت پایه و اساس تخصص البته پس از آن.

  • قانون مالیات بین الملل
  • پیروی از قانون

  • فرم درخواست: www.LLM.uzh.ch

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی
  • آلمانی

مشاهده 4 برنامه دیگر ارائه شده توسط University Of Zurich - Faculty of Law »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
زمان ثبت نام باز است
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
Price
32,800 CHF
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
زمان ثبت نام باز است
آخرین مهلت تقاضا

زمان ثبت نام باز است