LLB در قانون

عمومی

شرح برنامه

کالج Erediauwa اوبا قانون معلوم شد برای اولین بار محصول خود را از فارغ التحصیلان در سال 2004. دسته یازدهم فارغ التحصیل امروز در حال حاضر در دانشکده حقوق.

برنامه قانون پس از دستورالعمل کمیسیون دانشگاه ملی که بر نیاز به قانون فارغ التحصیلان آگاه در زمینه های دیگر از تلاش انسان، مانند روانشناسی، اقتصاد، فلسفه، و غیره، بنابراین به عنوان به طور کامل درک و تجزیه و تحلیل نقش مهم درک متناسب که قانون را بازی می کند در جامعه نیجریه به طور خاص و به کل بشریت به طور کلی.

پذیرش مورد نیاز

 1. نامزد که خواستار انتقال از دانشگاه دیگر باید از حداقل مورد نیاز برای ورود به ورود به دانشکده حقوق را داشته باشد. فرم درخواست حصول از دفتر پذیرش از دانشگاه می باشد. نرم افزار برای انتقال به دانشگاه خواهد شد بر اساس شایستگی خود را درمان می شود.
 2. برنامه های کاربردی برای دوره منتهی به درجه اول (یعنی در رابطه با "یک" در بالا) باید در فرم ممنوعه به دست آمده از ثبت نام، پذیرش مشترک و دخول هیئت مدیره، ابوجا باشد.
 3. علاوه بر A و C در بالا، نامزد مناسب مورد نیاز خواهد بود تا خود را برای یک آزمون نوشته شده است، به دنبال آن یک مصاحبه شفاهی را ارسال کنید.
 4. پس از ورود، دانش آموزان باید به دانشگاه پرداخت تمام هزینه های تجویز شده توسط دانشگاه، و مشاهده تمام مقرراتی که به ثبت نام و دخول در ارتباط است.

دخول به ثبت نام و

 • دخول: تمام دانشجویان جدید به طور رسمی به دانشگاه در دخول اعتراف کرد. در این مراسم، دانش آموزان جدید باید سوگند دخول کنند و ثبت نام ثبت نام از دانش آموزان Matriculated از دانشگاه. هیچ کس ممکن است ادعا می شود یک از دانشجویان این دانشگاه تا او / او بموقع تمام تشریفات دخول به اتمام بود.
<li>  &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; C / WINDOWS<ul>
 • همه دانش آموزان باید برای برنامه های خود را از مطالعه در دانشگاه در آغاز هر سال تحصیلی مطابق با قوانین ساخته شده از زمان به زمان توسط دانشگاه ثبت نام کنید.
 • <li>   &#1740;&#1705; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586; &#1606;&#1576;&#1575;&#1740;&#1583; &#1578;&#1604;&#1602;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583; &#1705;&#1607; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607; &#1575;&#1608; / &#1575;&#1608; &#1575;&#1586; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1593;&#1607; &#1579;&#1576;&#1578; &#1575;&#1711;&#1585; &#1587;&#1607; &#1607;&#1601;&#1578;&#1607; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1570;&#1594;&#1575;&#1586; &#1580;&#1604;&#1587;&#1607; &#1575;&#1608; / &#1575;&#1608; &#1576;&#1608;&#1583; / &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1578;&#1705;&#1605;&#1740;&#1604; &#1606;&#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;. &#1578;&#1606;&#1607;&#1575; &#1583;&#1585; &#1588;&#1585;&#1575;&#1740;&#1591; &#1594;&#1740;&#1585; &#1605;&#1593;&#1605;&#1608;&#1604; &#1578;&#1585;&#1740;&#1606; &#1608; &#1576;&#1575; &#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1605;&#1582;&#1589;&#1608;&#1589; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1740;&#1575; &#1606;&#1605;&#1575;&#1740;&#1606;&#1583;&#1607; &#1608;&#1740;&#1548; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1607;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586; &#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1583;&#1575;&#1583;&#1607; &#1588;&#1608;&#1583; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1582; &#1605;&#1606;&#1589;&#1608;&#1576; &#1576;&#1607; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605;. &#1578;&#1581;&#1578; &#1607;&#1740;&#1670; &#1588;&#1585;&#1575;&#1740;&#1591;&#1740; &#1576;&#1575;&#1740;&#1583; &#1607;&#1585; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586; &#1583;&#1740;&#1711;&#1585; &#1575;&#1586; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1580;&#1608;&#1740;&#1575;&#1606; &#1705;&#1575;&#1585;&#1588;&#1606;&#1575;&#1587;&#1740; &#1575;&#1585;&#1588;&#1583; &#1740;&#1575; &#1711;&#1575;&#1607; &#1576;&#1607; &#1711;&#1575;&#1607; &#1662;&#1606;&#1580; &#1607;&#1601;&#1578;&#1607; &#1662;&#1587; &#1575;&#1586; &#1570;&#1594;&#1575;&#1586; &#1587;&#1575;&#1604; &#1578;&#1581;&#1589;&#1740;&#1604;&#1740; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1705;&#1606;&#1740;&#1583;. &#1607;&#1586;&#1740;&#1606;&#1607; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1588;&#1583; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1575;&#1608;&#1575;&#1582;&#1585; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;. &#1575;&#1740;&#1606; &#1585;&#1608;&#1588; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1576;&#1575;&#1740;&#1583; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; &#1605;&#1608;&#1575;&#1585;&#1583; &#1586;&#1740;&#1585; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;:<ul>
  
 • پرداخت هزینه ها و عوارض و سایر هزینه.
 • <li>   &#1608;&#1585;&#1608;&#1583; &#1583;&#1602;&#1740;&#1602; &#1575;&#1586; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1606;&#1740;&#1575;&#1586; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1583;&#1585; &#1601;&#1585;&#1605; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1585;&#1575; &#1662;&#1585; &#1605;&#1740; &#1588;&#1608;&#1583;</li>
  <li>    &#1575;&#1582;&#1584; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1576;&#1585;&#1593;&#1607;&#1583;&#1607;&#1548; &#1575;&#1605;&#1590;&#1575;&#1740; &#1607;&#1605;&#1607; &#1605;&#1602;&#1575;&#1605;&#1575;&#1578; &#1583;&#1575;&#1606;&#1588;&#1711;&#1575;&#1607; &#1605;&#1606;&#1575;&#1587;&#1576; &#1575;&#1587;&#1578;.</li>
  <li>    &#1576;&#1575;&#1586;&#1711;&#1588;&#1578; &#1601;&#1585;&#1605; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1578;&#1705;&#1605;&#1740;&#1604; &#1588;&#1583;&#1607; &#1585;&#1575; &#1576;&#1607; &#1575;&#1601;&#1587;&#1585;&#1575;&#1606; &#1705;&#1575;&#1604;&#1580; &#1607;&#1575;&#1740; &#1605;&#1585;&#1576;&#1608;&#1591;&#1607; &#1582;&#1608;&#1583; &#1585;&#1575; &#1576;&#1593;&#1583; &#1575;&#1586; &#1578;&#1575;&#1585;&#1740;&#1582; &#1576;&#1587;&#1578;&#1607; &#1588;&#1583;&#1606; &#1605;&#1606;&#1589;&#1608;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1740; &#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605; &#1606;&#1740;&#1587;&#1578;.</li>
  

 • تغییر مسیر / برنامه از مطالعه: در هنگام ثبت نام، دانش آموزان ابتدا باید به دنبال مشاوره از سر خود را از گروه ها در مورد انتخاب دوره / دوره های تحصیلی را به منظور جلوگیری از تغییرات مکرر و غیر ضروری پس از ثبت نام. دانش آموزان، که دلیل واقعی برای تغییر دوره پس از ثبت نام اولیه در ابتدای جلسه، باید این کار را در صورت تجویز بعد از دو هفته پس از آخرین روز از ثبت نام انجام می دهند. برای دانش آموزان تازه، هیچ تغییر دوره / دوره های تحصیلی ممکن است مجاز به اضافه کردن و یا حذف البته در دو هفته اول ترم دوم. "اضافه کردن و حذف فرم ممکن است از دفتر علمی پس از پرداخت هزینه مقرر به دست آمده.
 • طرح از مطالعه

  1. یک برنامه پنج سال از دوره ارائه خواهد شد که منجر به درجه لیسانس حقوق، به نامه LL.B.، که ممکن است با افتخارات اعطا و یا مدرک پاس نجات برای دانش آموزان ورود مستقیم که باید چهار سال برنامه تحت نشان داده شود البته.
  2. دستورالعمل هیئت کالج باید توسط دوره ها و دانش آموزان مورد نیاز خواهد بود به چنین ترکیبی تایید شده از دوره به عنوان سنا ممکن است، در توصیه از هیئت مدیره کالج از زمان به زمان تعیین می کند.
  3. کلاس های آموزش خواهد شد در تمام دوره ها، حضور است که به عنوان یک مخاطب سخنرانی در هفته تعریف انجام شده است. این باید در خط با گروه های بحث در خط با آنچه در عمل در دانشکده حقوق از جمله استفاده از ایمیل به جلو مواد درسی برای دانش آموزان مد افتاده است.
  4. دوره های آموزشی باید در واحد البته بررسی قرار گرفت. یک واحد البته باید به عنوان یک سخنرانی در هفته تعریف شده است.
  5. یک دانش آموز مجاز به ارسال / معاینه او اگر او / او است حداقل 75٪ (هفتاد و وسایل درصد) حضور در کلاس در طول ترم.
  6. باید پنج سطح از دوره های شماره وجود داشته باشد.
  • 111-199
  • 211-299
  • 311-399
  • 411-499
  • 511-599

  البته تعداد آن باید توسط یک کد / بخش سه برنامه شخصیت موضوع پیشوند. تعیین کلاس از درجه باید بر عملکرد در تمام سطوح است.

  آخرین به روز رسانی مارس 2020

  درباره این دانشگاه

  The University commenced its academic programmes in the 1999/2000 session in five Colleges namely, Arts and Social Sciences, Business and Management Studies, Health Sciences, Law and Natural and Appli ... اطلاعات بیشتر

  The University commenced its academic programmes in the 1999/2000 session in five Colleges namely, Arts and Social Sciences, Business and Management Studies, Health Sciences, Law and Natural and Applied Sciences. اطلاعات محدود