‏ پاره وقت آئین حقوقی از LL.M.

‏ آئین حقوقی پاره وقت - جستجو کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

امثال (کارشناسی ارشد از قوانین) مدرک حقوق کارشناسی ارشد شناخته شده بین المللی است. امثال قدرت فقط معمولا یک تا قانون عمل اجازه نمی دهد. در اغلب موارد، امثالدانش آموزان باید یک درجه حرفه ای کسب

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - LL.Ms پاره وقت را 2019‏ آئین حقوقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM آئین حقوقی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB آئین حقوقی را امتحان کنید.
آئین حقوقی

Search for similar programs here