‏ رشته های حقوق - تاریخ حقوق

‏ ملاحظه کنید ‏ کارشناسی ارشد حقوق و تاریخ حقوق

مدرک فوق لیسانس قوانین معمولا به عنوان امثال شناخته شده است، مدرک حقوق فارغ التحصیل پیشرفته است. داوطلبان اغلب در حال حاضر یک درجه اول در قانون را نگه دارید و علاقه مند در پیشبرد مطالعات خود از قانون هستند. اخذ امثال دارای تعدادی از مزایای مجزا می باشد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید و مروری بر تمامی ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2019‏ و تاریخ حقوق

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM تاریخ حقوق جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB تاریخ حقوق را امتحان کنید.
تاریخ حقوق

Search for similar programs here