‏ پاره وقت حقوق اداری - LL.M.

‏ حقوق اداری پاره وقت از ببینید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

حقوق اداری

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین کارشناسی ارشد بین المللی به رسمیت شناخته شده در قانون است. برنامه های LLM معمولا به کسانی که برای اولین بار از درجه در قانون به دست آمده باز.

حقوق اداری یک منطقه بسیار تخصصی از قانون است که با قوانین حقوقی، مقررات دولتی، قوانین آژانس و سوابق معاملات است. دانش آموزان به دست آوردن یک درجه LLM ممکن است انتظار برای کسب بیش از یک وکیل جنایی یا مدنی به دلیل مقدار از اطلاعات پیچیده است که با وکیل انتظار می رود آشنا.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید از مطالعات حقوق پاره وقت را 2019‏ حقوق اداری

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM حقوق اداری جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB حقوق اداری را امتحان کنید.
حقوق اداری

Search for similar programs here