‏ برنامه کارشناسی ارشد حقوق در ایتالیا - حقوق بین الملل

‏ بیابید برنامه های کارشناسی ارشد حقوق در ایتالیا 2018/2019‏ حقوق بین الملل -

حقوق بین الملل

امثال تخصصی درجه وکلای را قادر می سازد به شدت و یا تغییر تخصص خود را در یک منطقه خاص از قانون است. دارای غلظت خاص در یک منطقه خاص می تواند فرصت های جدید را باز کنید.

با وجود تمامی استانداردها، معاهدات و توافق نامه هایی که در عرصه بین الملل امروزین برقرار است، کشورها به کارشناسان حقوقی نیاز دارند تا همه چیز را صحیح و استوار نگاه دارند. به همین دلیل است که بسیاری از دانشجویان درجه LLM خود را در حقوق بین الملل اخذ می نمایند.  

ایتالیا، رسما به جمهوری ایتالیایی، یک جمهوری پارلمانی واحد در اتحادیه اروپا، واقع در جنوب اروپا است. در شمال، آن مرز فرانسه، سوئیس، اتریش، و اسلوونی در امتداد رشته کوه های آلپ.

‏ رده های برتر دوره های کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل در ایتالیا 2018/2019‏

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM حقوق بین الملل ایتالیا جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLM را امتحان کنید.

Search for similar programs here