‏ پاره وقت حقوق قانونی - LL.M.

‏ حقوق قانونی پاره وقت درباره ملاحظه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

امثال برنامه های در طول، ارزش و مقدار متفاوت است. این برنامه به طور منظم از یک سال از مقاله تمام وقت یا دو تا سه سال تحصیل پاره وقت است. دانش آموزان اغلب دوره های خود را به یکی از دو تخصص در یک زمینه خاص، مانند قوانین بین المللی، و یا ایجاد یک دوره سفارشی از مطالعه را با توجه به منافع شخصی خود و یا نیازهای حرفه ای است.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید ، کارشناسی های ارشد حقوق پاره وقت را 2019‏ حقوق قانونی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM حقوق قانونی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB حقوق قانونی را امتحان کنید.
حقوق قانونی

Search for similar programs here