‏ پاره وقت حقوق قانونی - LL.M.

‏ حقوق قانونی پاره وقت درباره ملاحظه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال (کارشناسی ارشد از قوانین) مدرک حقوق کارشناسی ارشد شناخته شده بین المللی است. امثال قدرت فقط معمولا یک تا قانون عمل اجازه نمی دهد. در اغلب موارد، امثالدانش آموزان باید یک درجه حرفه ای کسب

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید ، کارشناسی های ارشد حقوق پاره وقت را 2018/2019‏ حقوق قانونی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM حقوق قانونی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB حقوق قانونی را امتحان کنید.
حقوق قانونی

Search for similar programs here