‏ درجه های حقوق - زبان های حقوقی

‏ جستجو کنید ‏ کارشناسی ارشد حقوق ، زبان های حقوقی

مدرک فوق لیسانس قوانین معمولا به عنوان امثال شناخته شده است، مدرک حقوق فارغ التحصیل پیشرفته است. داوطلبان اغلب در حال حاضر یک درجه اول در قانون را نگه دارید و علاقه مند در پیشبرد مطالعات خود از قانون هستند. اخذ امثال دارای تعدادی از مزایای مجزا می باشد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از ببینید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏ از زبان های حقوقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM زبان های حقوقی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB زبان های حقوقی را امتحان کنید.

Search for similar programs here