‏ رشته های حقوق ، عقد قرارداد جمعی

‏ مرور کنید ‏ کارشناسی ارشد حقوق درباره عقد قرارداد جمعی

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین را فراهم می کند مقدمه به مناطق جدیدی از علاقه به آنها و همچنین این فرصت را به در مناطق فعلی خود را از عمل تخصص بیشتر است و معمولا به کسانی که وضعیت افتخار در مطالعات حقوقی قبلی خود را به دست آورد محدود.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید - ملاحظه کنید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏ - عقد قرارداد جمعی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM عقد قرارداد جمعی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB عقد قرارداد جمعی را امتحان کنید.
عقد قرارداد جمعی

Search for similar programs here