‏ آموزش از راه دور قانون آمریکا ، LL.M.

‏ قانون آمریکا آموزش از راه دور از مقایسه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

قانون آمریکا

امثال تخصصی درجه وکلای را قادر می سازد به شدت و یا تغییر تخصص خود را در یک منطقه خاص از قانون است. دارای غلظت خاص در یک منطقه خاص می تواند فرصت های جدید را باز کنید.

دوره های آموزشی و برنامه های مربوط به قانون آمریکا به دانشجویان درباره جنبه های مختلف قانون آمریکا، از جمله قانون اساسی، قرارداد، جرم و قانون کیفری، آموزش می دهد. دانش آموزان آنچه در مورد سیستم حقوقی آمریکا منحصر به فرد هستند یاد می گیرند.

در حالی که دوره های آموزش از راه دور داشته تاریخ به دلیل است که باید رعایت شود این است که، یک معامله افسانه انطباق به عنوان زمانی که شما می توانید انجام تکالیف هنگام مطالعه در فاصله وجود دارد. با گزینه آنلاین، شما می توانید گروه بحث به عنوان مورد نیاز به بازگشت به کار و سپس در صورت نیاز بعد از کار ملحق خارج شوید. دوره های آموزش از راه دور را می توان در هر صورت گرفته شما دسترسی به اینترنت داشته باشد. شما می توانید حتی کلاس های کامل از سالن به اینترنت در هر هتل در سراسر جهان اگر شما نیاز به یک تعطیلات.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید درباره درجه های حقوق آموزش از راه دور را 2018/2019‏ قانون آمریکا

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون آمریکا distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون آمریکا آموزش از راه دور را امتحان کنید.
قانون آمریکا

Programs in LLB قانون آمریکا آموزش از راه دور

Search for similar programs here