‏ دوره حقوق آنلاین در فرانسه درباره قانون اتحادیه اروپا

‏ ملاحظه کنید برنامه های کارشناسی ارشد حقوق در فرانسه 2018/2019‏ قانون اتحادیه اروپا -

قانون اتحادیه اروپا

امثال تخصصی درجه وکلای را قادر می سازد به شدت و یا تغییر تخصص خود را در یک منطقه خاص از قانون است. دارای غلظت خاص در یک منطقه خاص می تواند فرصت های جدید را باز کنید.

فرانسه در حال حاضر در میان 20 بهترین کشورهای اجرای برنامه در نظر اقتصاد با توجه به نتایج گرا یادگیری آموزش عالی عالی. بسیاری از دوره های در دانشگاه ها در زبان فرانسه ارائه شده است. فرانسه 60 عمومی و 100 دانشگاه های خصوصی.

‏ رده های برتر درجه های کارشناسی ارشد حقوق و قانون اتحادیه اروپا در فرانسه 2018/2019‏

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون اتحادیه اروپا فرانسه جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLM را امتحان کنید.

Search for similar programs here