‏ مدارک کارشناسی ارشد حقوق از قانون حیوانات

‏ مقایسه کنید ‏ کارشناسی ارشد حقوق و قانون حیوانات

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین کارشناسی ارشد بین المللی به رسمیت شناخته شده در قانون است. برنامه های LLM معمولا به کسانی که برای اولین بار از درجه در قانون به دست آمده باز.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید درباره جستجو کنید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏ درباره قانون حیوانات

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون حیوانات جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون حیوانات را امتحان کنید.
قانون حیوانات

Search for similar programs here