‏ آنلاین قانون دعوی حقوقی و LL.M.

‏ قانون دعوی حقوقی آنلاین درباره ملاحظه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین کارشناسی ارشد بین المللی به رسمیت شناخته شده در قانون است. برنامه های LLM معمولا به کسانی که برای اولین بار از درجه در قانون به دست آمده باز.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید درباره درجه های کارشناسی ارشد حقوق آنلاین را 2019‏ قانون دعوی حقوقی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون دعوی حقوقی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون دعوی حقوقی را امتحان کنید.
قانون دعوی حقوقی

Search for similar programs here