‏ پاره وقت قانون قرارداد درباره LL.M.

‏ قانون قرارداد پاره وقت درباره مرور کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

امثال تخصصی درجه وکلای را قادر می سازد به شدت و یا تغییر تخصص خود را در یک منطقه خاص از قانون است. دارای غلظت خاص در یک منطقه خاص می تواند فرصت های جدید را باز کنید.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - مدارک کارشناسی ارشد حقوق پاره وقت را 2019‏ قانون قرارداد

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون قرارداد جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون قرارداد را امتحان کنید.
قانون قرارداد

Search for similar programs here