‏ پاره وقت قانون قرارداد درباره LL.M.

‏ قانون قرارداد پاره وقت درباره مرور کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین را فراهم می کند مقدمه به مناطق جدیدی از علاقه به آنها و همچنین این فرصت را به در مناطق فعلی خود را از عمل تخصص بیشتر است و معمولا به کسانی که وضعیت افتخار در مطالعات حقوقی قبلی خود را به دست آورد محدود.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - مدارک کارشناسی ارشد حقوق پاره وقت را 2018/2019‏ قانون قرارداد

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون قرارداد جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون قرارداد را امتحان کنید.
قانون قرارداد

Search for similar programs here