‏ آموزش از راه دور قانون پارلمانی درباره LL.M.

‏ قانون پارلمانی آموزش از راه دور ، مروری بر تمامی دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

LLM لاتین برای Legum Magister، نشان کارشناسی ارشد قوانین است. استاد ما از قوانین برنامه (LL.M.) در حقوق آمریکا یک برنامه کارشناسی ارشد یک ساله است. فارغ التحصیلان قانون خارجه که با موفقیت این برنامه اعطا درجه "امثال در قانون آمریکا."

برخورد با دانشگاه های دولتی به دور از یک گزینه مطلوب است. مدارس خصوصی کمک بسیار بهتر در تجربه آموزش از راه دور خود را ارائه می کنند. چند دانشگاه آنلاین تساوی معلمان و دانش آموزان در فواصل بزرگ از سراسر جهان است. این بسیار تنوع در کلاس درس آموزش از راه دور را افزایش می دهد و مکالمه چالش تولید در میان کسانی که از جوامع بسیار متفاوت، مناطق، و فرهنگ از راه دور.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید از رشته های حقوق آموزش از راه دور را 2019‏ قانون پارلمانی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون پارلمانی distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون پارلمانی آموزش از راه دور را امتحان کنید.
قانون پارلمانی

Search for similar programs here