‏ پاره وقت قانون پارلمانی درباره LL.M.

‏ قانون پارلمانی پاره وقت درباره مرور کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

امثال تخصصی درجه وکلای را قادر می سازد به شدت و یا تغییر تخصص خود را در یک منطقه خاص از قانون است. دارای غلظت خاص در یک منطقه خاص می تواند فرصت های جدید را باز کنید.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید درباره مطالعات حقوق پاره وقت را 2018/2019‏ قانون پارلمانی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون پارلمانی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون پارلمانی را امتحان کنید.
قانون پارلمانی

Search for similar programs here