‏ پاره وقت قانون پارلمانی درباره LL.M.

‏ قانون پارلمانی پاره وقت درباره مرور کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2019‏

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین را فراهم می کند مقدمه به مناطق جدیدی از علاقه به آنها و همچنین این فرصت را به در مناطق فعلی خود را از عمل تخصص بیشتر است و معمولا به کسانی که وضعیت افتخار در مطالعات حقوقی قبلی خود را به دست آورد محدود.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید درباره مطالعات حقوق پاره وقت را 2019‏ قانون پارلمانی

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قانون پارلمانی جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قانون پارلمانی را امتحان کنید.
قانون پارلمانی

Search for similar programs here