‏ پاره وقت قوانین شبه جرم ، LL.M.

‏ قوانین شبه جرم پاره وقت ، مقایسه کنید دوره های کارشناسی ارشد حقوق 2018/2019‏

مدرک فوق لیسانس قوانین معمولا به عنوان امثال شناخته شده است، مدرک حقوق فارغ التحصیل پیشرفته است. داوطلبان اغلب در حال حاضر یک درجه اول در قانون را نگه دارید و علاقه مند در پیشبرد مطالعات خود از قانون هستند. اخذ امثال دارای تعدادی از مزایای مجزا می باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید از کارشناسی های ارشد حقوق پاره وقت را 2018/2019‏ قوانین شبه جرم

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM قوانین شبه جرم جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB قوانین شبه جرم را امتحان کنید.
قوانین شبه جرم

Search for similar programs here