HOGHOOGHTAHSILAT.COM

‏ ببینید دوره های کارشناسی ارشد حقوق آنلاین در قبرس 2019‏ مطالعات حقوق اقتصادی -

امثال اولین قدم به سوی دانشگاهیان در بسیاری از کشورها است. این ارائه فرصت های زیادی برای تخصص در یک زمینه خاص و یا به انجام تحقیقات کامل. همچنین می تواند در به دست آوردن درجه سطح دکترا در قانون سودمند اثبات کند.

قبرس دارای آموزش عالی یارانه و دانش آموزان پسند. این سه عمومی و چهار دانشگاه های خصوصی. دانشگاه های دولتی دانشگاه ها دانشگاه قبرس، دانشگاه آزاد قبرس و دانشگاه قبرس از فناوری. این کشور دارای جامعه بین المللی از این رو مانع زبان ممکن است یک چالش به دانش آموزان نیست.

‏ همین امروز اقدام کنید ، بهترین کارشناسی های ارشد حقوق را آنلاین 2019‏ مطالعات حقوق اقتصادی

1نتایج درمطالعات حقوق اقتصادی, قبرس Filter

MA در اقتصاد و کسب و کار (LLM) - آموزش از راه دور

University of Nicosia
آنلاین تمام وقت پاره وقت 2 سال ها درخواست اطلاعات قبرس Nicosia + {تعداد} بیشتر

هدف ویژه برنامه تحصیلات تکمیلی "قانون اقتصاد و بازرگانی" تخصصی فارغ التحصیلان مدارس خاص در موضوعات مدرن تجارت و حقوق تجارت در سطح اروپا و بین المللی است، با هدف نهایی تکمیل برنامه تحصیلات تکمیلی مطالعات از طریق توسعه پایان نامه دیپلم در موضوعات شناختی مدرن.