‏ برنامه های LLM درباره نظریه قانون

‏ ببینید ‏ کارشناسی ارشد حقوق - نظریه قانون

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین کارشناسی ارشد بین المللی به رسمیت شناخته شده در قانون است. برنامه های LLM معمولا به کسانی که برای اولین بار از درجه در قانون به دست آمده باز.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از ببینید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2019‏ از نظریه قانون

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM نظریه قانون جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB نظریه قانون را امتحان کنید.
نظریه قانون

Search for similar programs here