‏ رشته های حقوق - Data Policies

‏ ببینید ‏ کارشناسی ارشد حقوق از Data Policies

مدرک فوق لیسانس قوانین معمولا به عنوان امثال شناخته شده است، مدرک حقوق فارغ التحصیل پیشرفته است. داوطلبان اغلب در حال حاضر یک درجه اول در قانون را نگه دارید و علاقه مند در پیشبرد مطالعات خود از قانون هستند. اخذ امثال دارای تعدادی از مزایای مجزا می باشد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید درباره مرور کنید ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2019‏ درباره Data Policies

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM Data Policies جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB Data Policies را امتحان کنید.
Data Policies

Search for similar programs here