‏ مدارک کارشناسی ارشد حقوق ، European Data Protection Law

‏ بیابید ‏ کارشناسی ارشد حقوق و European Data Protection Law

LLM یا کارشناسی ارشد قوانین را فراهم می کند مقدمه به مناطق جدیدی از علاقه به آنها و همچنین این فرصت را به در مناطق فعلی خود را از عمل تخصص بیشتر است و معمولا به کسانی که وضعیت افتخار در مطالعات حقوقی قبلی خود را به دست آورد محدود.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید درباره مروری بر تمامی ‏ درجه کارشناسی ارشد حقوق 2019‏ درباره European Data Protection Law

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت LLM European Data Protection Law جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها LLB European Data Protection Law را امتحان کنید.
European Data Protection Law

Search for similar programs here