Keystone logo
دومینیکا

بهترین دانشگاه ها برای حقوق برنامه ها که در دومینیکا 2024

تعداد مؤسسات: 3
  • Roseau, دومینیکا

  ماموریت دانشگاه سنت جوزف تبدیل شدن به یک دانشکده پزشکی پیشرو است که به ارائه آموزش های پزشکی در سطح جهانی و با کیفیت بالا اختصاص دارد. این امر با استفاده از اصول آموزشی، شیوه‌ها و پرسنل آموزش‌دیده و آموزش‌دیده برای ارائه رهبری در ارائه آموزش و یادگیری با کیفیت بالا انجام خواهد شد.

  • Roseau, دومینیکا

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Portsmouth, دومینیکا

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...