Keystone logo
سیرا لئون

بهترین دانشگاه ها برای حقوق برنامه ها که در سیرا لئون 2023

تعداد مؤسسات: 1
    • Kenema, سیرا لئون

    امروزه ، مانند هر زمان دیگری ، کلیسا به مردان فداکار برای کار در پادشاهی نیاز دارد. همانطور که جمعیت جهان تقریباً به 7 میلیارد روح می رسد ، هرگز نیاز به کاشتن بذر انجیل در قلب انسان ها بیشتر نبوده است.