Keystone logo
خود را پیدا کنید

دکتر حقوقی

چه چیزی را مطالعه کنیم
کجا درس بخوانیم

برنامه های Juris Doctor برنامه های Juris Doctor برای دانشجویانی طراحی شده است که مایل به داشتن شغلی به عنوان وکیل، وکیل، مشاور یا هر حرفه حقوقی هستند. برنامه های دکتر ژوریس بسیار زیاد است و تقریباً در همه کشورها در دسترس است. شما می توانید دکترای حقوقی را در دانشکده ها و دانشگاه های حقوقی متعددی مطالعه کنید، و می توانید آن را با مدرک دیگری مانند MBA یا PhD ترکیب کنید. جستجوی خود را با مشاهده محبوب ترین برنامه های Juris Doctor در زیر شروع کنید.