Keystone logo
بیابید

دکترای حقوقی خود را مشخص کنید

رشته دلخواه شما چیست؟
مکان تحصیلی مورد نظر شما کجاست؟

برنامه های دکترا دکترای حقوق شامل تحقیق و رویکرد آکادمیک به مطالعه حقوق است. دکترای حقوق نباید با دکترای حقوقی، که مدرکی حرفه ای است که دانشجویان را برای تمرین آماده می کند، اشتباه گرفته شود. طیف گسترده ای از زمینه های تحقیقاتی برای برنامه دکتری حقوقدر دسترس است، از جمله حقوق بین الملل، حقوق تطبیقی، حقوق بشر، حقوق دریایی، حقوق بین الملل محیط زیست و غیره. از طریق دوره های آموزشی، تدریس و تحقیق، داوطلبان مدرک دکتری حقوق، پایان نامه ای را برای اعطای مدرک تکمیل می کنند. تنوع رشته های مختلف دکتری حقوق می تواند بسیار زیاد باشد - اجازه ندهید شما را متوقف کند! جستجوی خود را با مشاهده محبوب ترین دکترای حقوق که در زیر ذکر شده است شروع کنید.

برنامه های جدید اضافه شده