Keystone logo
Columbia University, Columbia Law School

Columbia University, Columbia Law School

Columbia University, Columbia Law School

مقدمه

دانشکده حقوق کلمبیا به دلیل سختگیری فکری برنامه درسی و بورس تحصیلی پیشگامانه دانشکده خود مشهور است. دانشجویان ما با استفاده از منابع بین‌رشته‌ای گسترده دانشگاه تحقیقاتی برجسته ما - و صحنه جهانی شهر نیویورک - آموزش حقوقی خود را برای درگیر شدن با چالش‌برانگیزترین مسائل جهان در سراسر مرزها، حوزه‌های قضایی، موضوعات موضوعی، بخش‌ها و صنایع تکمیل می‌کنند.

در دانشکده حقوق کلمبیا، شما ابزارها و فرصت هایی را برای ایجاد مسیر خود دارید. اما شما این کار را به تنهایی انجام نخواهید داد: جامعه قابل توجه ما از دانشجویان، اساتید، کارکنان و فارغ التحصیلان از شما در هر مرحله از راه حمایت خواهند کرد.

مکان ها

  • Manhattan

    435 West 116th Street, 10027, Manhattan

    سوالات