Keystone logo
© Eva Dang
Informa Connect

Informa Connect

Informa Connect

مقدمه

نام Informa Connect ممکن است جدید باشد، اما ما مدتی است که در این زمینه هستیم.

ما بخشی از Informa هستیم، یک تجارت جهانی با شبکه ای از مارک های مورد اعتماد در بازارهای تخصصی در بیش از 30 کشور، و عضو FTSE 100. هدف ما این است که مشتریان خود را به اطلاعات و افرادی که به آنها کمک می کند بیشتر بدانند، متصل کنیم. بیشتر انجام دهید و بیشتر باشید هیچ شرکت دیگری در جهان به افراد بیشتری کمک نمی کند دانش حرفه ای خود را به اشتراک بگذارند یا ارتباطات تجاری ایجاد کنند.

در سال 2005 ما به یک بخش از Informa تبدیل شدیم و در سال 2014 ما 28 کسب و کار مختلف کنفرانس Informa را در بخش خود ادغام کردیم، اما ریشه های ما تقریبا به 300 سال قبل باز می گردد.

مکان ها

  • London

    KNect House 30-32 Mortimer Street, W1W 7RE, London

سوالات