Keystone logo
McGill University, Desautels Faculty of Management

McGill University, Desautels Faculty of Management

McGill University, Desautels Faculty of Management

مقدمه

دانشکده مدیریت McGill Desautels

برنامه های نوآورانه دانشکده و شهرت تاریخی برای برتری همچنان بهترین دانشجویان و دانشکده های مشهور جهان را از سراسر جهان جذب می کند.

یک رویکرد دانش آموز محور

آموزش Desautels تجربه یادگیری برجسته ای را برای همه دانش آموزان از طریق برنامه هایی با تاثیر بالا تضمین می کند که دسترسی به یادگیری تجربی را فراهم می کند و مهارت های اساسی در تفکر انتقادی و خلاق و حل مسئله ایجاد می کند.

برنامه های مدیریت مراقبت های بهداشتی

اعتیار سنجی ها

مکان ها

  • Bronfman Building 1001 Sherbrooke Street West, H3A 1G5, Montreal

سوالات