Keystone logo
Paralegal

Paralegal

Paralegal

مقدمه

مرکز مطالعات پیشرفته حقوقی از سال 1987 به طور انحصاری در آموزش و پرورش و آموزش پارلگالها متخصص بوده است. با توجه به توانایی فارغ التحصیلان و شهرت اعضای هیئت علمی و کارکنان، جامعه حقوقی این مرکز را به عنوان رهبر در آموزش Paralegal . در زیر فهرستی از مزایای بیشتری است که می توانید در انتخاب مرکز مطالعات حقوقی پیشرفته انتظار داشته باشید.

با رشد سریع تر از رشد متوسط ​​شغل برای زوجین، رقابت شغلی میان والدین پیش بینی می شود که در آینده قابل پیش بینی باشد. این افزایش تقاضای شغلی نیاز به تحصیل و آموزش مناسب برای موفقیت در این حرفه را افزایش می دهد. CALS 24 دوره تدریس Paralegal گواهی و دانشیار جامع برنامه های کاربردی را ارائه می دهد تا افرادی را که علاقه مند به قانون هستند، به حرفه خود به عنوان Paralegal .

مکان ها

  • Houston

    800 W Sam Houston Pkwy S, Suite 100, 77042-1912, Houston

برنامه ها

سوالات