Keystone logo
The Pennsylvania State University Penn State Law

The Pennsylvania State University Penn State Law

The Pennsylvania State University Penn State Law

مقدمه

قانون ایالت پن ، واقع در پردیس دانشگاه پن ایالت در کالج ایالتی ، پنسیلوانیا ، همه منابع یک موسسه تحقیقاتی عمومی در سطح جهانی ، همراه با مطالعه چالش برانگیز و خلاقانه در کلاس درس و فرصتهای فراوان برای یادگیری را با این کار ارائه می دهد.

از روز جهت گیری تا روز شروع ، دانشکده حقوق پن ایالت ، دانشجویان را هنگام یادگیری قانون ، تجزیه و تحلیل ، مهارت های نوشتاری و ارتباطی و استفاده از دانش جدید در کلینیک ها ، دوره های آموزشی خارجی و دوره های مبتنی بر مشکل راهنمایی می کند.

مکان ها

  • State College

    State College, آمریکا

    سوالات