Keystone logo
University of California

University of California

University of California

مقدمه

هنگامی که University of California هستینگز در سال 1878 به عنوان بخش اصلی حقوق University of California ، تصمیم بر این شد که کالج باید وکلا را برای وکالت در نزدیکی دادگاه ها ، در قلب شهر پر رونق سان آماده کند. فرانسیسکو

سریع به امروز - مکان ما همچنان به دسترسی به هر سطح از دادگستری ادامه می دهد. University of California هستینگز با تعریف ادغام دانشگاهیان دقیق با تمرین عملی ، دانش آموختگان ما را برای استفاده از فرصت های قرن بیست و یکم ادغام می کند ، بازتعریف آموزش حقوقی را ادامه می دهد. و سانفرانسیسکو همچنان به رونق خود ادامه می دهد و دانشجویان ما را قادر می سازد تا به ابتکاری ترین شرکت ها و افراد روی کره زمین دسترسی پیدا کنند.

مکان ها

  • Berkeley

    Berkeley, آمریکا

    سوالات