Keystone logo
University Of California Davis (UC Davis) School of Law

University Of California Davis (UC Davis) School of Law

University Of California Davis (UC Davis) School of Law

مقدمه

خواه دانشجو JD باشید ، دانشجوی حقوق بین الملل ، پزشک حقوقی بین المللی ، قاضی یا دانشمند ، دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا ، دیویس یک تجربه علمی ، حرفه ای و شخصی با کیفیت ارائه می دهد که نیازهای شما را برآورده می کند.

دانشکده حقوق UC دیویس رهبر آموزش حقوق بین الملل است. برای بیش از 30 سال ، هزاران دانشجو و متخصص حقوقی در برنامه های بین المللی دانشکده حقوق UC دیویس ما شرکت کرده اند. شرکت کنندگان ما با کیفیت عالی علمی ، دانش پیشرفته ، توجه فردی و احساس عمیق جامعه که ما در اینجا در دانشکده حقوق UC Davis ارائه می دهیم ، بسیار خرسند شده اند. وقتی در برنامه های آموزشی ما شرکت می کنید ، به عضوی با ارزش از خانواده انتخاب و ویژه کینگ هال ما تبدیل می شوید.

مکان ها

  • Davis

    Mrak Hall Drive,400, 95616, Davis

    سوالات