Keystone logo
© Eva Dang
University of Cambridge

University of Cambridge

University of Cambridge

مقدمه

با بیش از 20،000 دانشجو از اقشار مختلف جامعه و اقصی نقاط جهان ، بیش از 11000 کارمند ، 31 دانشکده و 150 بخش ، دانشکده ، مدرسه و دیگر موسسات ، هیچ دو روز در University of Cambridge یکسان نیست.

این دانشگاه یک کنفدراسیون از مدارس ، دانشکده ها ، گروه ها و دانشکده ها است. 31 دانشکده براساس اساسنامه و مقررات خاص خود اداره می شوند اما در تشکیل دانشگاه جدایی ناپذیر هستند.

دانشجویان ما علاوه بر عضویت در دانشگاه و یک دانشکده / گروه دانشگاهی ، به یک انجمن کالج نیز تعلق دارند ، ترتیبی که پشتیبانی شبی و علمی را برای هر فرد فراهم می کند.

مکان ها

  • Cambridge

    University of Cambridge The Old Schools Trinity Lane Cambridge CB2 1TN United Kingdom, , Cambridge

    سوالات