Keystone logo
University of Connecticut UCONN - School of Law حقوق بشر و عدالت اجتماعی LLM

کارشناسی ارشد حقوق in

حقوق بشر و عدالت اجتماعی LLM University of Connecticut UCONN - School of Law

University of Connecticut UCONN - School of Law

مقدمه

پذیرش ها

برنامه درسی

توصیفات دانشجویی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات