Keystone logo
University of Connecticut UCONN - School of Law قانون بیمه LLM

کارشناسی ارشد حقوق in

قانون بیمه LLM University of Connecticut UCONN - School of Law

University of Connecticut UCONN - School of Law

مقدمه

پذیرش ها

توصیفات دانشجویی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات